p å m e l d i n g

Melding om påmelding:
Sendes festival@sjetneskolekorps.no

Påmeldingsavgift:
1.500,- ved påmelding innen 31.12.2014
2.000,- ved påmelding innen 01.02.2015
3.000,- ved påmelding innen 01.03.2015

Husk å merk innbetalingen med korpsets navn.

Påmeldingsavgiften skal være innbetalt på konto 4200.49.81388 for at påmelding skal regnes som gyldig.
Påmeldingsavgiften refunderes ikke dersom korpset velger å trekke seg fra festivalen.

Deltageravgift:
1.100,- pr. deltager og dekker festivalaktiviteter, overnatting på festivalområdet, alle måltider og festivalens egen t-sjorte.

Betalingsfrist: 15. april 2015

Innbetaling til kontonummer: 4200.49.81388.
Husk å merk innbetalingen med korpsets navn og antall deltagere.


Detaljpåmeldingsskjema:
Skjema for detaljpåmelding sendes alle korps som er påmeldt, men vil i tillegg legges ut på nettsiden
Frist for innsending er 15. april

Dersom dere har spørsmål til oss, trykk her.

 

p å m e l d t e   k o r p s


  KORPS Sted Krets
1 Sjetne Skolekorps Trondheim Trøndelag
2 Kristiansund skolekorps Kristiansund N Nordvest
3 Meldal skolekorps Meldal Trøndelag
4 Hasselvika skolekorps Hasselvika Trøndelag
5 Melhus skolekorps Melhus Trøndelag
6 Frei skolekorps Kristiansund N Nordvest
7 Lesja skulemusikk Lesja Oppland
8 Dovre skolekorps Dombås Oppland
9 Tustna skolemusikk Tustna Nordvest
10 Horg og Flå Juniorkorps Lundamo Trøndelag
11 Sømna skolekorps Sømna Nordland
12 Frosta skolemusikk Frosta Trøndelag
13 Brønnøysund skolekorps Brønnøysund Nordland
14 Kvernes musikkorps Averøy Nordvest
15 Velledalen skulekorps Straumgjerde, Sykkylven Nordvest
16 Tynset skolemusikkorps Tynset Hedemark
17 Lånke skolemusikk Hell Trøndelag
18 Mælan skolekorps Sørfjorden Trøndelag
19 Kvam og Sellanrå skolekorps Molde Nord-Vest
Festivalen er fulltegnet!
       


(Oppdateres fortløpende)

 


Disse 20 korpsene var med i 2013:

Sjetne Skolekorps, Haukeland og Kronstad skolekorps, Frei skolekorps, Kristiansund skolekorps, Frosta Skolemusikk, Sunndal ungdomskorps,
Kolvereid skolekorps, Tustna skolemusikk, Straumsnes skolekorps, Skage skolekorps, Namsos barne og ungdomskorps, Fagerenget skolemusikk,
Roan skolemusikk, Dovre skolekorps, Skaun skolekorps, Hemne Ungdomskorps, Viggja & Børsa skolekorps, Dalane skulekorps, Melhus skolekorps,
Ørmelen skole og familiekorps