k a r t

 

s j e t n e m a r k a    
Senter i Sjetnemarka, med skole, grendehus og idrettsanlegg   Sjetnemarka ligger ca. 10 minutters kjøring fra Trondheim Sentrum. Sjetne Skole, Sjetne Grendahus, Idrettsparken og nærbutikken er samlet i ett område, i trygge omgivelser. Det meste av arrangementer kommer til å foregå på skole omeråde, mens måltidene serveres i grendahuset. Overnattingen skjer i klasserom på skolen. Dersom det blir svært mange påmeldte, vil vi også ta i bruk Okstad skole til overnatting. Okstad skole ligger 2 minutter med buss fra Sjetne Skole.
     
Det er enkelt å finne frem til Sjetnemarka - og vi har bare en og samme vei inn og ut av marka! I Sjetnemarka bor det omlag 2700 mennesker. 1.- 4. klasse finnes både på Okstad Skole og på Sjetne Skole, og fra 5. trinn går alle elevene på Sjetne Skole. Okstad og Kroppanmarka ligger gang- og sykkelavstand fra Sjetnemarka.

Klikk på Google-logoen til høyre, så får du opp kart over sjetnemarka!
( med kjøreanvisning fra E6 og til Sjetne Skolen )

 

Go to Google Maps Home

     
 t r o n d h e i m   p å   n e t t e t   t r o n d h e i m s f i l m e n   ( e n g e l s k   v e r s j o n )