f e s t i v a l l e d e l s e   2 0 1 5

Styret i Sjetne skolekorps er festivalens høyeste organ, og festivalledelsen rapporterer fortløpende til korpsets styre.
Ut over dette arbeider festivalens ledelse fritt innenfor konsept av årets tema FILM.

Head production committee:

Elin Tørstad Filmfestivaldirector 95802779
Tore Skaret Filmfestivalassistant director 93265203Catering: Øystein Sund Gorseth
Security: Bernt Tørstad
Construcktion: Roar Aas
Event: Ronny Lauten
Host: Anita Pawlak
Area: Gunn Hege Aas
Location: Toril Skaret