p å m e l d i n g


Trykk på ønsket format for påmeldingsskjema:

           

 

Merk! Sjetnefestivalen har begrenset med plasser (antall korps og antall deltakere).

Dersom dere har spørsmål til oss, trykk her.