i n f o r m a s j o n   t i l   p å m e l d t e   k o r p s

 

Dato:   Dokument/informasjon:   Kommentar:
05.06.2011   Overordnet tidplan - festival   Adobe PDF
03.06.2011   Årets festivalprogram   Adobe PDF
08.06.2011   Masterplan per korps   Adobe PDF
11.05.2011   2. infobrev til korpsene   Oppdatert informasjon og praktiske opplysninger
11.05.2011   Innmarsjplan   Innmarsjrekkefølge og tider - sentrum på lørdag
10.04.2011   Hotelltilbud   Informasjon om hotell for overnatting til dirigenter, bussjåfører m.v.
16.03.2011   Detaljpåmelding   Detaljpåmelding for hvert enkelt korps. Microsoft Word
16.03.2011   1. infobrev til korpsene   Adobe PDF
03.11.2010   Påmeldingsskjema i Word   Microsoft Word - editerbar
03.11.2010   Påmeldingsskjema i PDF   Adobe PDF - ikke editerbar
01.11.2010   Kart Trondheim   Powerpoint
01.11.2010   Kart over skolen   PowerPoint
01.11.2010   Kart innmarsj   Microsoft Word
01.11.2010   Kart innmarsj   Kart som viser innmarsjruter i Trondheim sentrum
01.11.2010   Kart konserter   Kart som anviser hvor konserter i nærmiljøet holdes
01.11.2010   Kart Pirbadet   Kart som viser kjørerute/beliggenhet Pirbadet

(Oppdateres fortløpende)

p å m e l d t e   k o r p s
       
  KORPS Sted Krets
1 Sjetne Skolekorps Trondheim Trøndelag
2 Frei Skolekorps Kristiansund Nordvest
3 Åssiden Skolemusikk Drammen Sør
4 Løten Skolekorps Løten Sør
5 Frosta Skolemusikk Frosta Trøndelag
6 Nesset Skolekorps Eidsvåg Nordvest
7 Kristiansund Skolekorps Kristiansund Nordvest
8 Søre Ål Skolekorps Lillehammer Oppland
9 Brønnøysund Skolekorps Brønnøysund Nordland
10 Fåberg Skolekorps Fåberg Hedmark og Oppland
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      

 

(Oppdateres fortløpende)


Disse korpsene var med i 2009: Sjetne Skolekorps, Stadlandet Skulemusikk, Åskollen Skolekorps, Mjøndalen og Steinberg Skolekorps, Hustad Skoles Musikkorps, Ørmelen Skole og Familiekorps, Tennfjord Skolekorps, Sandvollan Skolekorps, Stordal Skulekorps, Sylte og Malme Skulekorps, Singsås Skolekorps, Vigra Skulemusikk/Valderøy Skolekorps, Lesjaskog Skulemusikk, Bud Skolemusikkorps, Tornes Musikkorps, Lesja Skulemusikk, Kvam og Sellanrå skolekorps, Skogn Skolekorps, Haukås Skolekorps og Frøya Skolekorps.